درخواست یک رمز عبور جدید
میتونی از اکانت آپجرس برای ورود به تمام بازی های متصل شده به این اکانت استفاده کنی. در صورت فراموشی رمز عبور، میتونی درخواست رمز جدید بکنی. لطفا آدرس ایمیلی رو که با اون ثبت نام کردی رو وارد کن. سپس یک ایمیل که حاوی لینک رمز عبور جدید هست دریافت می کنی. این رمز عبور برای همه بازی های متصل شده به اکانت آپجرس تو و این آدرس ایمیل معتبر خواهد بود. تو تا دقایقی دیگر یک ایمیل دریافت خواهی کرد.