ايران
رمز عبورت رو فراموش کردی؟
10.10.2018
متاسفانه شرکت آپجرس تصمیم به قطع خدمات بازی های خود در ایران گرفته است.

09.10.2018
باید بگوییم که گوسفند مزرعه هم اکنون به ایران آمده است!02.10.2018
دوران جدیدی از زمین شناسی به بازی اضافه گردید!

1
3456789
...
128129