ايران
رمز عبورت رو فراموش کردی؟
07.12.2016
همزمان با نزدیک شدن به فصل زمستان باغ وحش رایگان من حال و هوای زمستانی به خودش گرفته و بازدیدکنندگان باغ وحش شما هم، از اینکه به کریسمس نزدیک میشن خیلی خوشحال هستن!

06.12.2016
کریسمس نزدیکه و کم و بیش مزرعه رایگان من هم حال و هوای کریسمسی به خود گرفته. اما در این بین بیشتر از همه گوسفند مزرعه خوشحاله!

06.12.2016
کمپین کریسمسی مزرعه رایگان من وارد مرحله جدیدی شد...

05.12.2016
از هم اکنون تمامی پزشکانی که حداقل به مرحله 50 رسیده باشند، قادر به فعال کردن بخش زنان و زایمان در بیمارستان خواهند بود.

05.12.2016
روز به روز در حال نزدیک شدن به کریسمس هستیم و به همین خاطر رویداد جدید کریسمسی در بیمارستان کاپی برای بازیکنانی که حداقل به مرحله 3 رسیده باشند اضافه شده!

 12
4
6789
...
7475