ايران
رمز عبورت رو فراموش کردی؟
15.08.2018
امروز هم یک مهمان جدید در باغ وحش داریم!

15.08.2018
از امروز تا چهارشنبه 31 مرداد ماه، در ازای رسیدگی به اسب، گور خر، الاغ، اسب پرچوالسکی، کوهگاگا و... 500% امتیاز بیشتر دریافت خواهید کرد!

08.08.2018
به خاطر مسئولیت پذیری تو در قبال رسیدگی به حیوانات باغ وحش رویداد کارت تشویقی دیگری رو برگزار کردیم.

08.08.2018
رویداد های جدید در بازی بیمارستان کاپی شروع شد!

07.08.2018
از امروز برای مدت محدودی، آیتم های جدیدی در ازای خرید سکه در اختیار شما قرار می گیرد!

 12
4
6789
...
126127