ايران
رمز عبورت رو فراموش کردی؟
20.09.2017
خودت رو آماده کن که با کلی دکوراسیون جدید در این کمپین سروکار خواهی داشت و باید باغ وحش ات رو تزئین کنی!

19.09.2017
خانم پری دریایی اینجاست! آماده باش تا بتونی ازش بخوبی پذیرایی کنی!

13.09.2017
باز هم دو مهمون جدید به ما سر زده. می خواهیم اونو به تو معرفی کنیم.

13.09.2017
با بروزرسانی انجام شده در بازی، شاهد اضافه شدن منطقه جدیدی در بازی هستیم.

12.09.2017
خوشحال باش. چون مرغ آدم نمای ما با یک کمپین جدید از راه رسیده!

 12
...
67
9
1112
...
102103