ايران
رمز عبورت رو فراموش کردی؟
21.06.2017
این هفته نیز یک بروزرسانی جدید در بازی انجام گردید. یک بروزرسانی از نوع پرداخت!

21.06.2017
تصمیم گرفته ایم این هفته رو توجه خاصی به حیوانات پرورشگاه داشته باشیم و کمپینی رو برای پرورشگاه حیوانات اختصاص بدیم! نظرتون چیه؟

15.06.2017
از امروز تا چهارشنبه 31 خرداد ماه، در ازای رسیدگی به حیوانات محوطه علفزاری، دو برابر امتیاز دریافت خواهید کرد.

13.06.2017
مطابق با بروزرسانی امروز، یک رویداد جدید در بیمارستان بر پا شده!

07.06.2017
از امروز برای مدت محدودی در ازای خرید حداقل 100 الماس یا بیشتر، 1 ملوانک به طور رایگان برای باغ وحش ات هدیه خواهی گرفت.

 12
...
67
9
1112
...
9697