ايران
رمز عبورت رو فراموش کردی؟
31.01.2017
کمپین استثنایی قلب‌ های شادی برای تمامی بازی های آپجرس فعال شد!

30.01.2017
با به روز رسانی امروز بازی مزرعه رایگان من، کمپین جدید حیوان ویژه شروع شده!

25.01.2017
امروز می خواهیم شما را با نوع دیگری از حیوانات ویژه پرداخت آشنا کنیم.

25.01.2017
با بروزرسانی امروز، دکوراسیون های جدید و زیبایی برای محوطه های آبی باغ وحش اضافه شده اند.

19.01.2017
با بروزرسانی امروز، اصلاحاتی برای بازیکنان غیرفعال در بازی اعمال شده است.

 12
...
56
8
1011
...
8384