ايران
رمز عبورت رو فراموش کردی؟
18.10.2017
شرایطی فراهم شده تا بتونید به حیوانات قرار گرفته در محوطه های جنگلی رسیدگی بیشتری کنید!

17.10.2017
مهمون جدید ما مترسک بیچاره است!

11.10.2017
طبق روال همیشه، چهارشنبه این هفته نیز بازی را بروزرسانی کرده و یک کمپین جدید به بازی اضافه کردیم که در ادامه به توضیح اون می پردازیم!

10.10.2017
میدونیم گفتن این جمله براتون باور نکردنیه. اما باید بگوییم مزرعه رایگان من؛ این بازی محبوب هشت ساله شد!

10.10.2017
همزمان با هشت سالگی بازی مزرعه رایگان من، برایت یک پیشنهاد ویژه داریم.

 12
...
45
7
910
...
102103