ايران
رمز عبورت رو فراموش کردی؟
06.06.2017
به دلیل استقبال شما بازیکنان از پرورشگاه حیوانات، در این آپدیت تصمیم گرفتیم تا حیوانات جدیدی رو برای نگهداری به بازی اضافه کنیم.

31.05.2017
فرصت میزبانی از یک مهمان دیگر برایت فراهم شده...

31.05.2017
خوشحال باش! چون از زمان تاسیس بیمارستان کاپی 7 سال گذشته! به همین دلیل یک رویداد دیگر در بازی بر پا شده است.

30.05.2017
از امروز برای مدت محدودی در ازای خرید حداقل 100 سکه یا بیشتر، یک قلک زخمی به طور رایگان برای جعبه هدایای بیمارستان تون دریافت خواهید کرد.

25.05.2017
به مناسبت روز پدر (مطابق اروپا)، امروز با ورود به حساب کاربری خود یک هشت پای مهربان دریافت خواهید کرد.

 1234
6
89
...
9192