2014-08-13
2014-08-13 - بز کوهی آفریقایی، دوست دیرینه ی باغ وحش رایگان من تصمیم به بازگشت گرفته!
خواندن مطلب
2014-08-12
2014-08-12 - همین حالا با خرید حداقل 100 سکه یک تدی لب دریا به عنوان هدیه ویژه بازی دریافت خواهید کرد!
خواندن مطلب
2014-08-11
2014-08-11 - از امروز برای مدت محدودی در ازای هر خرید حداقل 100 سکه، یک هدیه ویژه جدید به نام گوسفند برداشت کننده محصول به صورت رایگان هدیه دریافت خواهید کرد.
خواندن مطلب
2014-08-06
2014-08-06 - به دلیل تقاضای شما بازیکنان عزیز، این طرح و دو کمپین بازی همچنان ادامه خواهد داشت.
خواندن مطلب
2014-08-06
2014-08-06 - همین حالا با خرید حداقل 100 الماس گل ونوس مگس خوار و یا خوک آهو به انتخاب خودتان هدیه بگیرید.
خواندن مطلب