17
می

روز خفاش ها

فقط به مدت 24 ساعت، تولید مثل اونها به نصف زمان کاهش یافته است. یعنی یک فرصت عالی برای تلاش جهت تولید مثل اونها!
2018-05-17

سلام بازیکن عزیز،

وابستگی به تاریکی ها و ایجاد فضای رعب و وحشت در بین خفاش های باغ وحش رایگان من شدت گرفته! اونها به این وضعیت اعتراض داشته و می خواهند روز مخصوصی رو برای اونها در نظر بگیریم!

فقط به مدت 24 ساعت، تولید مثل اونها به نصف زمان کاهش یافته است. یعنی یک فرصت عالی برای تلاش جهت تولید مثل اونها!
تصویر

فقط 3 گونه خفاش در بازی هست که باید از اونها مراقبت کنید.

فرصت محدوده! عجله کنید!

تیم باغ وحش رایگان من

تگ ها: روز خفاش ها, بازی آنلاین, باغ وحش رایگان من